zoedewinter

Van buiten naar binnen

Landschap is iets, wat altijd veranderd en nooit hetzelfde blijft.
Daarom is het ook zo interessant om het vast te leggen.

Landschap wil ik niet in één blik overzien en is in dat opzicht geen venster.
Wat het wel gemeenschappelijk heeft met een venster is dat ik het landschap naar binnen wil halen en mee deel wil laten uitmaken van de binnenruimte.
Vertrekkende van landschappen omdat die me een bepaalde vrijheid aanbieden.
Als dochter van landschapsarchitect Marc De Winter is het zoeken naar de verschillende mogelijkheden en belevingen van een landschap een plezier.
Ruimtelijk inzicht verwerven door de landschappen te onderzoeken en met een kritische kijk de mogelijkheden van de landschappen af te tasten.
Telkens onderzoek ik de opbouw en de structuur van een landschap en zet deze om in een dimensie.
Ik werk voornamelijk abstract zodat het geen voorgekauwd iets wordt, iets dat dan ook weer in verschillende opzichten kan worden bekeken.
Met hulp en het gebruik van andere materialen zoals het maken van maquettes, bas- reliëfs, etc. maar ook door het beeld meermaals te hernemen ontwikkelen zich andere inzichten en benadruk ik mijn plastisch onderzoek.
Ik stel het gegeven ‘canvas ‘ in vraag en wil een werk dat je vanuit verschillende standpunten anders kan waarnemen, onderheven aan de omstandigheden van waar het hangt en welke belichting het krijgt.
Het onaffe niet weg te camoufleren en het onverwachte niet te censureren.
Toevalligheden zijn van groot belang. Het toeval aanvaarden omdat het een andere kijk kan brengen op het werkproces.
Het werkproces ook als bron van inspiratie. Mijn doel is ruimtelijk inzicht verwerven.
Mogelijkheden ontwikkelen die het werk versterken en die mijn plastische kwaliteiten naar voren brengen.
Landschap van buiten naar binnen trekken zodat het meer aandacht krijgt.

Omdat het landschap veranderlijk is en het snel veranderd is het heel zinvol om dat landschap weer te geven. (Het heeft daardoor ook iets mystiek: hoe zal het landschap zich in de toekomst vormen?) Want een mens is afhankelijk van de natuur en is onderdanig aan een bepaald landschap.
Landschap staat centraal tussen mens en omgeving en ook ruimte.

Grote formaten omwillen van de fysieke ervaring die ik met een landschap ook heb.
Kleine formaten om af te wisselen, om zo vlotter ideeën te ontwikkelen.

Landschap van buiten naar binnen trekken zodat het meer aandacht krijgt.

Landschap heeft meervoudige betekenissen, onze omgang met de natuur zit ook vol met dubbele bodems, het krijgt zo een gelaagdheid. Een gelaagdheid die ik ook wil uitdrukken door te spelen met dingen die je ziet en dan weer niet ziet.

Doordat alles meer volgebouwd wordt is er een verlangen naar de natuur net als die er in de romantiek ook was, met het verschil dat de mens niet meer wordt weergegeven maar dat de toeschouwer deel wordt van het werk.
Home
Postcards
Ricefields
Landscape
Maquette
Sketch-book
Canvas
Yellow mountain drops
Women
Text
About myself